1. Uczniowie i rodzice mogą anonimowo zgłaszać przypadki naruszenia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

 

  1. Każdego dnia dyrekcja o godz.1200 sprawdza zawartość skrzynki S O S.

 

  1. W przypadku powzięcia informacji o zagrożeniach wdraża odpowiednie procedury

 

  1. Skrzynka jest umieszczona na parterze obok tablicy ogłoszeń.