WYKAZ BIAŁOSTOCKICH PLACÓWEK I ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH DZIECKO I RODZINĘ

Lp. Nazwa placówki / organizacji Adres Kontakt
1.         Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

15-439 Białystok

Ul. Piotrkowska 2

tel. 85 744 53 50

http://poradnia.bialystok.pl/

 

2.         Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci
i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

15-214 Białystok

Ul. Mickiewicza 31/2

tel. 85 732 86 66

https://sppp.bialystok.pl/

3.        

Centrum Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenia KLANZA
w Białymstoku

15-691 Białystok

Ul. Generała Franciszka Kleeberga 8

Tel. 85 652 54 94

kom. 690 955 000

http://centrum-klanza.pl/

 

4.         ETAP Ośrodek Profilaktyki
 i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych

15-464 Białystok

ul. Włókiennicza 7

tel./fax 85 7445224, 85 7445026

http://stowarzyszeniedroga.pl/etap

 

5.         Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Białymstoku 15-814 Białystok ul. gen. J. Hallera 8 tel. 85 651-65-64
kom. 608-106-831
https://monarbialystok.pl/
6.         Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EUREKA 15-307 Białystok
ul. Wesoła 17/1
Tel. 533 544 633
 https://eurekapsychiatria.pl/
7.         Ośrodek Interwencji Kryzysowej 15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7 tel.: 85 7445028, 85 7445027
http://mopr.bialystok.pl/ 
8.         Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, Oddział Dzienny Psychiatryczny

15 – 274 Białystok

Ul. Waszyngtona 17

CENTRALA – 85 74 50 500
https://udsk.pl/ 
9.        

Sąd Rejonowy w Białymstoku

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

15-950 Białystok ul. Mickiewicza 103
pok. C 303, piętro III

tel. 85 665 65 10

https://www.bialystok.sr.gov.pl/

10.     III Komisariat Policji w Białymstoku

15–669 Białystok ul. Wrocławska 51a

 

Telefon dyżurny: 85 670 32 33,
85 670 39 33
www.bialystok.policja.gov.pl
11. NFZ Ezra Uksw  Poradnia Psychologiczna dla dzieci 

15-667 Białystok      ul. Sikorskiego 6a

Tel. 576 480 777