Przekaż 1% podatku dla V LO

 

Prezes: Marta Grabowiecka
Wiceprezes: Zbigniew Jabłoński
Sekretarz: Agnieszka Purwin – Tworkowska
Skarbnik: Irena Pietrow

 

Cele Stowarzyszenia Przyjaciół V LO:

* Wszechstronny rozwój ucznia i nauczyciela
* Tworzenie klimatu i warunków sprzyjających rozwijaniu uzdolnień uczniów i nauczycieli.
* Promowanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli.
* Upowszechnianie idei nowatorstwa pedagogicznego, oraz dorobku szkoły i nauczycieli.
* Zwiększanie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy.
* Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiąganiu.

 

Siedziba Stowarzyszenia:

15-641 Białystok
ul. Miodowa 5
tel. 85 661-56-68, 668-250-933
e-mail: stowarzyszenievlo@gmail.com

 

Nr konta bankowego Stowarzyszenia Przyjaciół V LO:

Raiffeisen Polbank 07 1750 0012 0000 0000 3643 7251

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku w Rozliczeniu Podatkowym V Liceum Ogółnokształcącemu.
Droga przekazania tej darowizny w postaci 1% Państwa podatku dochodowego to tylko wpisanie w zeznaniu podatkowym numeru KRS 0000371379.