Kozłowski Maciej
Data publikacji: 2020-09-11

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.OO - 8.45
2B N
rel. k
211
  2f
rel. k
108
3f
rel. k
8
 
2.
8.50 - 9.35
2B N
rel. k
211
  2a
rel. k
201
3f
rel. k
8
1DN
rel. k
201
3.
9.45 - 10.30
    2a
rel. k
201
  1DN
rel. k
208
4.
10.40 - 11.25
         
5.
11.40 - 12.25
  1CN
rel. k
6
    3e
rel. k
107
6.
12.35 - 13.20
  1CN
rel. k
19
3g
rel. k
ko1
  3e
rel. k
110
7.
13.25 - 14.10
3d
rel. k
ko1
  3g
rel. k
ko1
2e
rel. k
206
2f
rel. k
207
8.
14.15 - 15.00
3d
rel. k
100
2A N
rel. k
208
2C N
rel. k
100
2e
rel. k
206
 
9.
15.05 - 15.50
  2A N
rel. k
208
2C N
rel. k
100
   
10.
15.55 - 16.40
    1EN
rel. k
100
   
11.
16.45 - 17.30
    1EN
rel. k
100
   
12.
17.35 - 18.20