2a
Data publikacji: 2020-09-11

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.OO - 8.45
      j.ang.1
Hulka-Wildowicz Iwona
201
j.ang.2
Gromadzka Bożena
200
j.ang.1
Hulka-Wildowicz Iwona
207
j.ang.2
Gromadzka Bożena
100
2.
8.50 - 9.35
    rel. k
Kozłowski Maciej
201
j.ang.1
Hulka-Wildowicz Iwona
201
j.ang.2
Gromadzka Bożena
200
j.ang.2
Gromadzka Bożena
100
j.ang.1
Hulka-Wildowicz Iwona
207
3.
9.45 - 10.30
wf dz
Chwaszczewska Ewa
gimn
wf ch
Jabłoński Darek
gimn
rel. k
Kozłowski Maciej
201
j.niem.
Ziniewicz Elżbieta
6
j.ros.
Poskrobko Anna
111
j.niem.
Ziniewicz Elżbieta
207
j.ros.
Poskrobko Anna
17a
4.
10.40 - 11.25
wf dz
Chwaszczewska Ewa
gimn
wf ch
Jabłoński Darek
ko1
j.polski
Kardasz Beata
108
godz.wych.
Ziniewicz Elżbieta
108
wf dz
Chwaszczewska Ewa
gimn
wf ch
Jabłoński Darek
ko1
5.
11.40 - 12.25
j.ang.2
Gromadzka Bożena
02a
j.ang.1
Hulka-Wildowicz Iwona
21
j.polski
Kardasz Beata
108
j.polski
Kardasz Beata
108
matemat.
Goljasz Mirosława
108
matemat.
Goljasz Mirosława
108
6.
12.35 - 13.20
matemat.
Goljasz Mirosława
108
przyroda
Pietrow Irena
108
matemat.
Goljasz Mirosława
108
j.polski
Kardasz Beata
108
j.polski
Kardasz Beata
108
7.
13.25 - 14.10
hist i społ.
Sulima Darek
108
przyroda
Pietrow Irena
108
wos
Rutkowska Anna
108
j.polski
Kardasz Beata
108
j.polski
Kardasz Beata
108
8.
14.15 - 15.00
j.polski
Kardasz Beata
108
rel. p
Sulima Darek
111
j.ang.2
Gromadzka Bożena
108
j.ang.1
Hulka-Wildowicz Iwona
105
wos
Rutkowska Anna
108
 
9.
15.05 - 15.50
wos
Rutkowska Anna
108
rel. p
Sulima Darek
111
hist i społ.
Sulima Darek
108
   
10.
15.55 - 16.40
wos
Rutkowska Anna
108
       
11.
16.45 - 17.30
         
12.
17.35 - 18.20