Sukces Mateusza Sadowskiego z klasy 2 DN

Mateusz Sadowski – uczeń klasy 2DN V LO zyskał tytuł laureata za zajęcie I miejsca z ,,Wielkiego Testu ze Znajomości Biblii” w III edycji Międzynarodowych Konkursów Biblijnego i Fotograficznego – ,,Mężczyzna w Biblii”.