19 XI –Światowy dzień Rzucania Palenia

W Polsce obchodzony jest od 1991 r. , ale pomysł obchodów zrodził się w USA w roku 1974 r.
Idea dnia w którym zachęca się palących do zerwania z nałogiem przyjęła się także w innych krajach