„Wyprawka szkolna”

19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała
nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy
uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Informacje na ten temat: Wyprawka.21.07.2016