Akcja honorowego krwiodawstwa

25 lutego odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi w naszej szkole. Zgłosiło się ponad 30 chętnych ,ale ostatecznie dawcami zostały 22 osoby, głównie uczniowie klas III. Pobrano w sumie ok. 13 l krwi.

BW

_IGP9554 _IGP9535 _IGP9532 _IGP9525 _IGP9522 _IGP9521 _IGP9509_IGP9543