Akcja „Sobieszczaka”- Głos w sprawie Puszczy Białowieskiej

Każdego dnia w Puszczy Białowieskiej wycinane są kolejne drzewa. Z dnia na dzień maleje obszar tego JEDYNEGO w Europie terenu, gdzie zachowały się elementy lasu pierwotnego. Żyje w niej największa dzika populacja żubra europejskiego. Poza nim spotkamy tu jeszcze ok. 60 gatunków ssaków, m.in. rysia euroazjatyckiego oraz wilka szarego.

Puszcza Białowieska to jeden ze światowych Rezerwatów Biosfery (od 1977 r.), znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO (od 1979 r.). Jest ona też Obszarem Chronionego Krajobrazu (od 1986 r.). Została objęta ochroną w początkach XV wieku.

Zwolennicy wycinki lasu podają następujące argumenty:

  • Wycinki dotyczą niewielkiej części lasów gospodarczych stanowiących fragment Puszczy Białowieskiej.
  • Decyzja o wycince jest podyktowana nienotowaną od wielu dekad plagą kornika drukarza.
  • Świerki nie będą wycinane „w pień” – w większości przypadków planuje się wycinanie tylko pojedynczych drzew.

 

Przeciwnicy wycinki lasu podają następujące argumenty:

  • Kornik, występuje w polskich lasach od wieków. W historii puszczy zdarzały się już o wiele większe plagi korników. Problem występowania tych szkodników dotyczy niespełna 10 proc. powierzchni lasu.
  • Stare, chore i poprzewracane drzewa są źródłem pokarmu i schronienia wielu stworzeń. Puszcza przez długie wieki radziła sobie doskonale bez ingerencji ludzi – dlaczego nie miałaby poradzić sobie teraz?
  • Jeżeli Puszcza Białowieska ma mieć szansę ponownego odrodzenia się jako las pierwotny, czyli niepoddany modyfikacjom człowieka, trzeba pozwolić dojść do głosu naturalnym procesom. A te będą trwać dłużej niż życie obecnie żyjących pokoleń.
  • Tak naprawdę usuwanie martwych świerków jest szkodliwe również dla nich samych – jeżeli mają się bowiem odradzać, winny mieć odpowiednie podłoże, stworzone właśnie z martwych drzew.

Komisja Europejska badająca sprawę twierdzi:  Z dostępnych dowodów wynika, że środki te (wycięcie tak ogromnej ilości drzew) nie są zgodne z celami ochrony przedmiotowego obszaru i wykraczają poza to, co jest niezbędne do bezpiecznego użytkowania puszczy. Pozyskiwanie drewna prawdopodobnie niekorzystnie wpłynie na zachowanie siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000, a także spowoduje nieodwracalne straty w zakresie różnorodności biologicznej

Zainteresujmy się tym, co dzieje się w naszym najbliższym sąsiedztwie. Zbliżają się wakacje- wykorzystajmy wolny czas po to, by pojechać do Białowieży i przekonać się na własne oczy, co się tam dzieje.

 

Redaktorzy i opiekunowie gazetki szkolnej „Sobieszczak“