Akcje charytatywne naszych uczniów

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

KWESTA  ULICZNA   PCK

W dniach  20-21 września 18  uczniów (z  klasy III g , IId i IIe ) wzięło udział w kweście ulicznej zorganizowanej  przez  Zarząd  Rejonowy  PCK. Kwesta  odbyła  się  pod  hasłem  „Wyprawka dla  żaka”.  Zebrano  prawie 1000 zł.  Pieniądze  zostaną  przeznaczone  m. in. na  pomoce szkolne dla podopiecznych  PCK.

 

 ZBIÓRKA  ŻYWNOŚCI

W  dniach  29-30  września  w  sklepach  na  terenie  naszego  miasta   przeprowadzono    zbiórki   żywności.  Nasza  szkoła  włączyła się do  tej  akcji  podobnie  jak  w  poprzednich  latach .Ucz. kl. IIe, IIIg,  IIIe oraz  jedna z absolwentek  pełnili  dyżury  w  sklepie  „  Zodiak”  w  godz. 8-18  i  zachęcali  klientów  do  zapełnienia  koszy  produktami  żywnościowymi ,środkami  czystości itd. Zebrane dary  poprzez  Stowarzyszenie  „ Otwarty  Dom”  zostaną  przekazane  potrzebującym.

BW