Apel Prezydenta

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Uczniowie

W imieniu Pana Prezydenta Rafała Rudnickiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie zasad ostrożności i bezpieczeństwa w związku z ogłoszonym stanem epidemii i zrozumienia konieczności ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży prosimy o pozostawanie w domach i zaprzestanie spotykania się u siebie nawzajem.

Przypominamy o stosowaniu zaleceń służb sanitarnych, do których kontakt jest na stronach internetowych oraz słuchania komunikatów w mediach publicznych.

Zachowanie zasad dotyczących organizacji spotkań i przemieszczania się wzajemnego osób daje nadzieję na ograniczenie skutków epidemii, starajmy się o tym pamiętać.