ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Link do strony, na której można wypełnić wniosek (aktywne od 13 maja) – https://bialystok.edu.com.pl

 1. ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
 2. PODSTAWA PRAWNA
 3. TERMINARZ REKRUTACJI
 4. PROFILE ODDZIAŁÓW 3-LETNIEGO LICEUM (po gimnazjum)
 5. PROFILE ODDZIAŁÓW 4-LETNIEGO LICEUM (po ośmioklasowej szkole podstawowej)
 6. KRYTERIA REKRUTACJI
  1. DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
  2. DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 7. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Pliki PDF:

ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ZASADY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
TERMINY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
TERMINY REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W R.SZK. 2018/2019 

 PROFILE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

A –  PRAWNO – ADMINISTRACYJNY

Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski

Zajęcia uzupełniające: przyroda

B – MEDYCZNY

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski,

Języki obce: angielski, francuski lub rosyjski

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo

C – DZIENNIKARSKI

Przedmioty rozszerzone:  język polski, język angielski, geografia

Języki obce: angielski, hiszpański lub niemiecki

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo, komunikacja w mediach, nowe media, marketing w mediach

D – PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty rozszerzone: język polski biologia, historia

Języki obce: angielski, niemiecki lub hiszpański

Zajęcia uzupełniające: psychologia ogólna, psychologia społeczna

E- PSYCHOLOGICZNO – SPOŁECZNY

Przedmioty rozszerzone:  język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie

Języki obce: angielski, rosyjski lub francuski

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo, psychologia społeczna

F/1 INFORMATYKA – ROBOTYKA

F/2 ARCHITEKTONICZNY

Przedmioty rozszerzone:

F/1 – matematyka, informatyka, język angielski

F/2 – geografia, matematyka, język angielski

Języki obce: angielski, francuski lub rosyjski

Zajęcia uzupełniające:

F/1 – podstawy robotyki, robotyka, elementy grafiki komputerowej, grafika 3D

F/2 – podstawy rysunku, rysunek architektoniczny, rysunek perspektywiczny

 

O SZKOLE:

Nasze atuty Baza dydaktyczna Zajęcia dodatkowe Osiągnięcia
 
 
Wyciąg ze Statutu V LO w sprawie naboru do klas pierwszych

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE SZKOŁY I ZASADY REKRUTACJI

§ 16. 1.uchylony (2015).
2. uchylony (2015).
3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej decyduje kryterium ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględniające oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum spośród następujących: jeden język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, historia.
3a. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2014/2015-2017/2018 wynik egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum nie obejmuje wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.