Nowy projekt skierowany do aktywnych, przedsiębiorczych uczniów VLO!!!

Stowarzyszenie Przyjaciół V LO i nasza szkoła realizują kolejny projekt skierowany do uczniów V LO. Jego celem jest utworzenie uczniowskiej spółdzielni pracy ukierunkowanej na rozwój postaw przedsiębiorczych na rynku pracy i w społeczności lokalnej. Udział w projekcie zwiększy zaangażowania uczniów w życie społeczne, rozwinie działania na rzecz innych i środowiska lokalnego poprzez tworzenie i realizację […]

Czytaj Więcej

REKRUTACJA

1. Kwestionariusz należy złożyć do 27 maja 2015 r. do godz. 11.30 do Pani Beaty Kardasz 2. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 3 czerwca 2015 r. do Pani Beaty Kardasz a) portfolio: dokumenty (+ opis) potwierdzające aktywność na rzecz środowiska, potrzebujących, wolontariat, na rynku pracy, w obszarze edukacji, działania w projektach, pasje służące samorozwojowi; b) […]

Czytaj Więcej

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY – WARSZTATY- czerwiec – lipiec

grupowe warsztaty z poradnictwa zawodowego (7 h) Tematyka: – rynek pracy w Polsce i UE, tendencje zmian na rynku pracy, zawody przyszłości, – aktywne metody poruszania się po rynku pracy, – zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, – samozatrudnienie na rynku pracy.

Czytaj Więcej

MOJE PREDYSPOZYCJE – COACHING- lipiec – październik

Indywidualne wspierany przez coacha będzie: – analizował swoje predyspozycje osobowościowe do wykonywania zawodu, – wiązał zainteresowania, zdolności, umiejętności z możliwością zatrudnienia, – wzmacniał mocne strony i pracował nad słabymi stronami, – kształtował postawy przedsiębiorcze i inicjatywne w środowisku lokalnym, – wzmacniał motywację do dalszej nauki i podejmowania aktywnych działań w celu własnego rozwoju, – planował […]

Czytaj Więcej