PONOWNE ZŁOŻENIE FORMULARZA OFERTOWEGO

W związku z tym, iż nie można wyłonić korzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Dyrektor prosi oferentów o ponowne złożenie formularzy ofertowych na załączniku nr 1 do dnia 14.10.2020r. do godziny 11.00 w sekretariacie szkoły. Załącznik do oferty  

Czytaj Więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z tym, iż na zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego do V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku do dnia 30.09.2020r. do godziny 11.30 odpowiedział tylko jeden kontrahent nie spełniona została zasada konkurencyjności. Nawiązując do powyższego dyrektor wznowił zaproszenie do składania ofert na kolejne 10 dni tj. do […]

Czytaj Więcej