Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci

W dniu 17 lutego 2020 roku grupa uczniów z klasy 2f i 1f uczestniczyła w konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci”, zorganizowanej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Mickiewicza 3. Program obejmował prezentacje filmu „Reżyser życia”, podlaska policja przedstawiła Wojewódzki program Cyberświadomi, Cyberbezpieczni”, uczestnicy w panelu dyskusyjnym wskazywali zagrożenia w sieci z ich własnego punktu widzenia.