BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE


Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe horyzonty” i skorzystania z możliwości BEZPŁATNEGO uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.
Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, zamieszkałych na obszarze miasta Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
– ubogich pracujących (osób, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej),
– osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych (osób, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % minimalnego wynagrodzenia).
Mieszkańcy Sokółki są kwalifikowani do udziału w projekcie W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.

Osoby uczestniczące w projekcie mają możliwość bezpłatnego udziału w szkoleniach zawodowych, otrzymają także stypendium za udział w szkoleniu, będą miały zapewnione bezpłatne badania lekarskie w poradni medycyny pracy, otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (wsparcie dotyczy mieszkańców powiatu białostockiego i sokólskiego), zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, obiady i serwis kawowy.

Aktualnie prowadzimy rekrutację uzupełniającą na szkolenia:

PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI, KADR I PŁAC Z ECDL (180 godz. + 50 godz. obsługi komputera)
w tym:
KADRY I PŁACE (80 godz.)
Program szkolenia:
• Prawo pracy i inne akty prawne związane ze stosunkiem pracy.
• Rozliczanie, dokumentacja, księgowa ewidencja wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracowniczych.
• System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
• Obsługa programu Gratyfikant GT.
• Obsługa programu Płatnik.

RACHUNKOWOŚĆ (100 godz.).
Program szkolenia:
• Zasady rachunkowości.
• Rachunkowość przedsiębiorstw.
• Księgowość komputerowa.

PRACOWNIK BIUROWY Z ECDL (88 godz. + 50 godz. obsługi komputera)
Program szkolenia:
• Organizacja pracy sekretariatu.
• Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
• Prowadzenie dokumentacji finansowej.
• Komputeropisanie metodą bezwzrokową.

NOWOCZESNY SPRZEDAWCA (80 godz., w tym 20 godz. z obsługi programu MS Excel)
Program szkolenia:
• Rola i zadania sprzedawcy.
• Struktura handlu.
• Marketing w handlu.
• Prawa i obowiązki sprzedawcy wobec klienta.
• Negocjacje handlowe.
• Zasady ekspozycji towarów.
• Pojęcia rachunkowe w handlu.
• Obsługa sklepu internetowego.
• Obsługa kas fiskalnych.
• Komputerowe prowadzenie sprzedaży i fakturowanie.
• Obsługa programu MS Excel.

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE (CNC) Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA I ECDL (170 godz.)
w tym:
• zagadnienia teoretyczne – 30 godz.
• szkolenie praktyczne – 140 godz.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku zainteresowania szkoleniami o innej tematyce prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać na stronie www.twp.bialystok.pl (zakładka Szkolenia ze środków UE/Projekty w realizacji/Nowe horyzonty) oraz w Biurze Projektu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 2.
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego – tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705 w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.