Biblioteka pedagogiczna CEN

Biblioteka pedagogiczna CEN włącza się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa, gromadząc i udostępniając najnowszą literaturę.
Zachęcamy wszystkich nauczycieli do korzystania z jej zasobów.

Polityka oświatowa