Budżet Obywatelski – Zaproszenie do gry

Fundacja SocLab i Urząd Miejski w Białymstoku zapraszają społeczność szkolną Miasta Białystok do udziału w nowatorskiej, interaktywnej grze symulacyjnej GRAMY O BUDŻET zachęcającej do aktywności w Budżecie
Obywatelskim Białegostoku.

Więcej: https://obywatelskiegry.pl/platforma-gier/gra-o-budzet/
www.soclab.org.pl

Dodaj komentarz