„Christos Woskresie! Chrystos Uwaskros! Chrystus Zmartwychwstał!”

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego
składam
Prawosławnej Społeczności V LO –
emerytowanym nauczycielom i pracownikom,
nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi,
drogim naszym uczniom i ich rodzicom
oraz wszystkim absolwentom-
życzenia wielu łask od Zmartwychwstałego Pana,
który uśmierzy ból, otrze łzy, wleje w serca prawdziwą radość i
nieustającą NADZIEJĘ.
Życzę dużo wzajemnej życzliwości,
pogodny ducha, przeżywania świątecznego czasu
w gronie najbliższych.

Antoni Ćwikliński
Dyrektor szkoły