Debata ekspercka w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku: Dla każdego dziecka- dzieciństwo

„Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie i współpraca.” (Janusz Korczak)

Wydaje się, że większość z nas zna podstawowe prawa dziecka: prawo do życia, do swobody myśli, sumienia, wyznania, do prywatności, do dostępu do informacji i inne. Czy jednak możemy uczciwe stwierdzić, że prawa dziecka są przestrzegane?

Z okazji 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku będzie gościło ekspertów w dziedzinie prawa, edukacji i wychowania. Wśród zaproszonych gości są znani w Białymstoku sędziowie, profesorowie, politycy i przedstawiciele młodzieży.

Uczestnicy-eksperci:

  1. Pani Ewa Dakowicz- sędzia sądu rejonowego w Białymstoku;
  2. Pani Urszula Wróblewska- profesor UwB;
  3. Pan Krzysztof Truskolaski- poseł na sejm RP;
  4. Pan Andrzej Perkowski- przewodniczący rady rodziców, radny Białegostoku;
  5. Uczeń Dawid Zieliński- członek samorządu uczniowskiego, radny Młodzieżowej Rady Miasta Białystok i Podlaskiego Sejmiku Młodzieżowego.  

Zaproszeni goście: Pan Tadeusz Mosiek – starszy wizytator kuratorium w Białymstoku, Pani Ewa Mituła- Dyrektor Departamentu Edukacji w Białymstoku.

Podzielą się oni  swoimi przemyśleniami na temat przestrzegania praw dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym i w polskiej przestrzeni publicznej. Będą też odpowiadali na pytania.

Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest tematyka praw dziecka, do udziału w debacie, która odbędzie się 18 listopada o godzinie 12.00 w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

debata 18.11.2019

Powrót