Dyktando w języku angielskim

“Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach” ‒powiedziała słynna amerykańska dziennikarka Flora Lewis. Każdy, kto miał okazję dłużej posługiwać się innym językiem niż ojczysty, przyznałby jej rację. Ponieważ pragniemy dać wam szansę, byście poszerzali swoje horyzonty, poznali inny sposób myślenia o rzeczach i rozwijali swoje umiejętności komunikacyjne, zachęcamy was do nauki języka angielskiego. A cóż będzie stanowiło lepszą motywację niż konkurs z nagrodami?

Zachęcamy bardzo serdecznie do udziału w szkolnym dyktandzie języka angielskiego, które odbędzie się 16 października w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego, a w szczególności organizatorzy dyktanda: Pani Halina Ostrokołowicz i Pani Ewelina Wójcik.

Spróbujcie swoich sił w tym ciekawym konkursie. Powodzenia!

regulamin dyktanda jęz.ang