Dyrektor szkoły – mgr Antoni Ćwikliński

Wicedyrektor szkoły – mgr Teresa Zarzecka

Wicedyrektor szkoły – mgr Barbara Jawor

 

efs

 

 

Posiadamy pracownie komputerowe współfinansowane ze srodków Unii Europejskiej w ramach EFS:

„Pracownie komputerowe dla szkół”
„Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)”

 

unia

 

W roku szkolnym  2011/2012 realizowaliśmy projekt SZKOLNA PLATFORMA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

image005 image004