Dyżur telefoniczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku.

                           Szanowni Państwo Dyrektorzy.

W  odpowiedzi na apel Ministerstwa Edukacji i Nauki o podjęcie działań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży wsparcia w okresie ferii zimowych, uruchamiamy  specjalną infolinię pod numerem telefonu 730 071 801, która będzie w okresie najbliższych dwóch tygodni obsługiwana przez specjalistów naszej Poradni. Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom i rodzicom z Państwa placówek.

Dyżury telefoniczne będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod nr telefonu 730 071 801.

Przypominamy, że pomoc świadczona dzieciom i młodzieży z rejonu działania naszej poradni odbywa się niezmiennie – z zachowaniem reżimu sanitarnego – przez cały rok szkolny. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych.

Z poważaniem

Jarosław Czeropski – Dyrektor

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

ul. Piotrkowska 2

15-439 Białystok