Dzień Edukacji Narodowej

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi

V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

składamy najlepsze życzeniaz okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tych trudnych czasach dla edukacji i dla Państwa osobiście życzymy zdrowia,  siły ducha, optymizmu, wytrwania w pasji towarzyszenia młodym ludziom w ich rozwoju, w pasji przekazywania wiedzy  i umiejętności, w trudzie kształtowania postaw.

Wszystkim Państwu życzymy ciepła, otwartości, pewności siebie w podejmowaniu śmiałych wyzwań, dużo życzliwości od uczniów i rodziców, zrozumienia w rodzinach dla Państwa zaangażowania w życie szkoły, docenienia przez państwo i społeczeństwo wartości stanu nauczycielskiego i wartości edukacji.

Dziękujemy

 za pracę, cierpliwość,uśmiech, za dbanie o bezpieczne, sprawne i przyjazne funkcjonowanie naszej szkoły, wzajemne wspieranie się i tworzenie coraz bardziej solidarnych relacji.

DYREKCJA