Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

rok szkolny 2019/2020

 

Egzaminy poprawkowe odbędą się tylko ustnie w formie zdalnej  przez Skype lub przez  inny komunikator ustalony przez przewodniczącego z uczniem według następującego harmonogramu:

 

26 SIERPNIA 2020  / Środa/

 

JĘZYK POLSKI             

                                          część ustna – godz. 1000  

 

Komisja: Ewa Łapińska –  przewodnicząca

                Elżbieta Sawoniewska

 

 

JĘZYK NIEMIECKI 

                                          część ustna – godz. 1000  

 

Komisja:  Jolanta Górska –  przewodnicząca 

                Elżbieta Ziniewicz

 

 

27 SIERPNIA 2020  / Czwartek /

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

                                               część ustna – godz. 1000

 

  Komisja: Anna Rutkowska – przewodnicząca

                  Marta Grabowiecka

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI          

                                               część ustna – godz. 1000  

  

  Komisja: Hanna Turonek   – przewodnicząca

                 Artur Misiewicz

 

Czas trwania egzaminu  45 minut, z czego 25 minut uczeń może przeznaczyć na przygotowanie się do odpowiedzi. Uczeń losuje jeden zestaw, zawierający od trzech do pięciu przekrojowych zagadnień.