Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

4 stycznia po raz pierwszy w naszej szkole odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego dla gimnazjalistów. Z testem konkursowym zmagało się 34 uczniów z całego województwa podlaskiego. Wystarczyło napisać test na min. 85%, potem jeszcze przyjść na etap wojewódzki, by mieć tytuł finalisty i otrzymać dodatkowe punkty na świadectwie. Kolejny etap (27 lutego) wyłoni laureatów, przed którymi wszystkie licea otworzą swoje drzwi!