HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH rok szkolny 2020/2021 .

30 sierpnia 2021 r.

JĘZYK POLSKI              część pisemna – godz. 900   sala 19

część ustna – godz. 1030

 

MATEMATYKA             część pisemna – godz. 900   sala 108

część ustna – godz. 1030

 

JĘZYK ANGIELSKI          część pisemna – godz. 1000   sala 109

część ustna – godz. 1130

 

JĘZYK NIEMIECKI        część pisemna – godz. 1000  sala 105

część ustna – godz. 1130