Harmonogram matury próbnej.

1.      

 11 stycznia (wtorek) 

Język polski- poziom podstawowy- 

od 8.00 do 10.50 – 170 min.

 Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.00-  (4. lekcyjna) 

2.      

12 stycznia  

( środa) 

 

Matematyka – poziom podstawowy- 

od godz. 8.00 do 10.50 –  170 min.

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.00-  (4. lekcyjna) 

3.      

13 stycznia 

 ( czwartek) 

Język angielski-j. rosyjski-j. niemiecki-

poziom podstawowy-  

od godz. 8.00 do 10.00 – 120 min.

Rozpoczęcie zajęć o godz. 10.10-  (3. lekcyjna) 

4.      

14 stycznia 

( piątek) 

Język angielski- poziom rozszerzony-  

Od godz. 8.00 do 11.00 – 180 min.

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.40- (5. lekcyjna) 

5.      

14 stycznia 

( piątek )  

 

 

 

 

 

 

 

j. hiszpański- poziom rozszerzony- 

 od. godz.8.00 do 11.00 -180 min.

 

 j. niemiecki- poziom rozszerzony- 

od. godz. 8.00 do 11.00 -180 min.

 

j. rosyjski- poziom rozszerzony- 

od godz. 8.00 do 11.00  – 180 min.

 Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.40- (5. lekcyjna)  

6.      

14 stycznia 

( piątek ) 

matematyka- poziom rozszerzony- 

Od godz. od 8.00 do 11.00 – 180 min.

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.40- (5. lekcyjna) 

7.

14 stycznia 

( piątek )  

Język polski- poziom rozszerzony- 

Od godz. od 8.00 do 11.00 – 180 min.

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.40- (5. Lekcyjna)

8.      

14 stycznia 

( piątek ) 

Biologia- poziom rozszerzony- 

 Od godz. od 8.00 do 11.00 – 180 min.

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.40- (5. lekcyjna)

9. 

14 stycznia 

( piątek ) 

Chemia- poziom rozszerzony- 180 min.

 Od godz. od 8.00 do 11.00 – 

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.40- (5. lekcyjna)

10. 

14 stycznia 

( piątek ) 

Wiedza o społeczeństwie- poziom rozszerzony- 

 Od godz. od 8.00 do 11.00 – 180 min.

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.40- (5. lekcyjna)

11. 

14 stycznia 

( piątek) 

 Geografia – poziom rozszerzony 

Od godz. od 8.00 do 11.00 – 180 min.

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.40- (5. lekcyjna)

12. 

14 stycznia 

( piątek ) 

Historia- poziom rozszerzony- 

Od godz. od 8.00 do 11.00 – 180 min

Rozpoczęcie zajęć o godz. 11.40- (5. lekcyjna)