Komunikat CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dodatkowe materiały przeznaczone dla zdających, nauczycieli oraz egzaminatorów.

Są to:

·      –   zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych do sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r.

·      –  filmy oraz materiały dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii w formule obowiązującej od 2015 r.

Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów