Komunikat Dyrektora Szkoły V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy Szkoły!

Drodzy Uczniowie!

1 września 2021 r. po wakacjach rozpoczynamy edukację w formie stacjonarnej.

Jest to na pewno oczekiwany przez nas wszystkich moment powrotu do właściwego trybu pracy szkoły. Dajemy jednak sobie sprawę, że ten powrót odbywa się w sytuacji trwającej nadal pandemii koronawirusa.

Pragnę zapewnić, że podejmowane przeze mnie i radę pedagogiczną decyzje i działania będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla całej społeczności szkolnej.

Opracowaliśmy wewnętrzne procedury, dostosowaliśmy do sytuacji organizację pracy szkoły, wprowadziliśmy ścisły  reżim sanitarny. Prosimy wszystkich- pracowników, uczniów i osoby przychodzące z zewnątrz o zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz o stosowanie się do obowiązku dezynfekcji rąk.Będziemy też pomagać Rodzicom i Uczniom, jeżeli wyrażą taką wolę, w zaszczepieniu się przeciwko Covid-19. Dostarczymy wszelkich na temat szczepień rzetelnych informacji.

Serdecznie pragnę powitać nauczycieli, pracowników i wszystkich naszych uczniów, a szczególnie uczniów klas pierwszych. W związku z trwającą pandemią nietypowe będzie  rozpoczęcie roku szkolnego, bowiem uczniowie spotkają się w klasach ze swoimi wychowawcami, od nich otrzymają szczegółowe informacje o procedurach i organizacji pracy szkoły.

Drodzy Rodzice! Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie. Liczymy się z Państwa zdaniem i w miarę naszych możliwości będziemy odpowiadać na państwa oczekiwania.Zapraszam do  kontaktu ze mną, nauczycielami i wychowawcami.Liczę na odpowiedzialną  współpracę, wspieranie naszych działań, abyśmy mogli minimalizować zagrożenie i jak najdłużej  bezpiecznie i w zdrowiu kształcić i wychowywać młodzież.

Na stronie internetowej i Fecebooku będziemy systematycznie zamieszczać ważne komunikaty.

 

                 Z serdecznym pozdrowieniem             

     Dyrektor  szkoły Antoni Ćwikliński