Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy V LO

W dniu 1 września 2020 r. po długiej przerwie wznawiamy kształcenie stacjonarne.

Jest to na pewno oczekiwany przez nas wszystkich moment powrotu do szkoły.

Zdajemy jednak sobie sprawę, że ten powrót odbywa się w sytuacji pandemii koronawirusa.

Wszystkim podejmowanym  przez nas decyzjom i działaniom przyświeca cel

zapewnienia bezpieczeństwa dla całej społeczności szkolnej.

 Opracowaliśmy wewnętrzne procedury, dostosowaliśmy do sytuacji organizację

pracy szkoły, wprowadziliśmy ścisły  reżim sanitarny oraz

obowiązek dla wszystkich- pracowników, uczniów i osób przychodzących

 z zewnątrz- zakrywania ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych oraz

obowiązek dezynfekcji rąk.


W związku z tym rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało inny przebieg niż dotychczas.

Uczniowie spotkają się w klasach ze swoimi wychowawcami, od nich otrzymają

 szczegółowe informacje o procedurach i organizacji pracy szkoły.

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie.

Na stronie internetowej i Fecebooku będziemy zamieszczać ważne komunikaty.

Liczymy na odpowiedzialną  współpracę, wspieranie naszych działań, abyśmy

 mogli minimalizować zagrożenie i jak najdłużej  bezpiecznie i w zdrowiu

kształcić i wychowywać młodzież.

                                                                                              Antoni Ćwikliński