Komunikat Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania.

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

  Drodzy rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły:

Od najbliższego poniedziałku (19.10.2020 r.) szkoła przechodzi w tryb zdalny.

Praca wszystkich klas odbywać się będzie wg dotychczasowego planu zajęć dla danego oddziału. Nie ulega też zmianie czas trwania lekcji.

Uczniowie powinni w lekcjach aktywnie uczestniczyć, mieć włączone kamerki i mikrofony. Będzie sprawdzana i  zaznaczana w e- dzienniku obecność uczniów na zajęciach.

Wychowawcy klas skontaktują się z tymi uczniami, którzy oświadczyli brak dostępu do Internetu i określą zgodnie z przepisami sposób uczestniczenia takich uczniów w zajęciach.

Zajęcia pozalekcyjne i zajęcia nauczania indywidualnego będą odbywać się wg dotychczasowych planów zajęć w formie zdalnej.

Cała szkoła podczas zdalnego nauczania będzie korzystać z aplikacji Teams. Dla każdego ucznia zostało utworzone indywidualne konto, w ramach którego może on korzystać ze wszystkich aplikacji Office 365.

 Uczniowie klas pierwszych do poniedziałku zostaną poinstruowani przez wychowawców o sposobie zalogowania się do Teamsów.

Niektóre lekcje będą mogły odbywać się na Zoomie.

Podstawową formą komunikacji z Państwem i uczniami będzie, tak jak do tej pory,  dziennik elektroniczny.

W najbliższym czasie na stronie szkoły opublikujemy szczegółowe procedury dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Bardzo liczę na Państwa  pomoc i współpracę.

Proszę także o bieżące informowanie wychowawców o zaistniałych trudnościach w związku  z zorganizowaniem pracy w domu lub o przyczynach nieobecności na zdalnych zajęciach.

Wszelkie pytania i wątpliwości  proszę kierować na adres:

sekretariat@vlo.bialystok.pl

lub telefonicznie: 85- 661-53-62

Dyrektor szkoły

Antoni Ćwikliński