Komunikat Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Komunikat Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania.

 

Drodzy rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły

Od najbliższego poniedziałku – 20 grudnia 2021 r do 9 stycznia 2022 r. szkoła przechodzi w tryb zdalny.

Praca wszystkich klas odbywać się będzie wg dotychczasowego planu zajęć dla danego oddziału. Nie ulega też zmianie czas trwania lekcji i będzie on wynosić 45 minut.

Uczniowie powinni w lekcjach aktywnie uczestniczyć, mieć włączone kamerki i mikrofony. Będzie sprawdzana i  zaznaczana w e- dzienniku obecność uczniów na zajęciach.

Zajęcia pozalekcyjne i zajęcia nauczania indywidualnego będą odbywać się wg dotychczasowych planów zajęć tylko że w formie zdalnej.

Cała szkoła podczas zdalnego nauczania będzie korzystać z aplikacji Teams. Dla każdego ucznia zostało utworzone indywidualne konto, w ramach którego może on korzystać ze wszystkich aplikacji Office 365.

Niektóre lekcje będą mogły odbywać się na Zoomie.

Podstawową formą komunikacji z Państwem i uczniami będzie, tak jak do tej pory, dziennik elektroniczny LIBRUS.

Na stronie szkoły publikujemy szczegółowe procedury dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zakładce NAUKA ZDALNA.

Bardzo liczę na Państwa pomoc i współpracę.

Proszę także o bieżące informowanie wychowawców o zaistniałych trudnościach w związku  z zorganizowaniem pracy w domu lub o przyczynach nieobecności uczniów na zdalnych zajęciach.  

Wszelkie pytania i wątpliwości  proszę kierować na adres:

sekretariat@vlo.bialystok.pl

lub telefonicznie: 85-661-53-62.

Podaję  ważne terminy:

  1. Poinformowanie rodziców o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych do 20 grudnia 2021 r. przez LIBRUS.
  2. Przerwa świąteczna od 23 do 31 grudnia 2021 r.
  3. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych- 7 stycznia 2022 r.
  4. Planowane matury próbne od 11 do 14 stycznia 2022 r.

 

Życzę Wszystkim zdrowia, radości i  wszelkiego dobra na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok.

 

                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                      Dyrektor szkoły

                                                                                      Antoni Ćwikliński