Komunikat Urzędu Miejskiego w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2019

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

W dniach 3-17 października 2018 r. odbyło się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2019 zorganizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Niestety, z powodu błędnego działania systemu do głosowania, głosy oddane drogą internetową nie zostały prawidłowo zliczone.

W związku z tym w dniach 29 października – 5 listopada 2018 r. odbędzie się internetowe uzupełnienie głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2019. Będą w nim brali udział wyłącznie mieszkańcy Białegostoku, którzy wypełnili uprzednio kartę elektroniczną i potwierdzili oddanie głosu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny . Osoby te otrzymają wiadomość z prośbą o ponowne zaznaczenie wybranych projektów.

Doceniając wkład jaki Państwo wnieśli w promocję swoich projektów oraz szerzenie idei Budżetu Obywatelskiego przepraszamy za zaistniałą niedogodność.

Jednocześnie prosimy o upowszechnienie informacji o uzupełnieniu głosowania przy wykorzystaniu dostępnych środków przekazu (np. profile społecznościowe). Zależy nam na tym, aby ta informacja dotarła do jak największej liczby głosujących mieszkańców.

W związku z zaistniałą sytuacją przesunięciu ulegnie termin ogłoszenia wyników głosowania. Lista projektów rekomendowanych do realizacji zostanie ogłoszona najpóźniej 9 listopada 2018 r.    

Wszelkie informacje dotyczące uzupełnienia głosowania można uzyskać u pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pod numerem tel. 85 869 6373 oraz na stronie internetowejwww.cas.bialystok.pl.