Konferencja „Podlaskie inspiracje pedagogiczne”

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zapraszają na bezpłatną konferencję

Podlaskie inspiracje pedagogiczne

Termin:        25 września 2018 r. godz. 14:00

Miejsce:      Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4

 

Program konferencji

Inauguracja

14.00 – 14.10 Powitanie Dyrektora CEN i MODM, Podlaskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miejskiego
w Białymstoku

 

Wystąpienia prelegentów

14.10 – 14.45 (Samo) POMOC (nik)  w osiąganiu „dobrego życia”, czyli o tym co robić, aby czuć się dobrze, zgodnie z zasadami psychologii pozytywnej
Ewa Kasperek-Golimowska – dr n. humanistycznych, pedagog, wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie i promocji zdrowia z zakresu pomocy psychologicznej, mediacji, Racjonalnej Terapii Zachowania, Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, licencjonowany Doradca Rodzinny Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Kierownik Pracowni Edukacji Zdrowotnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, kierownik specjalności animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa będącej w ofercie dydaktycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, na kierunku Pedagogika.

14.45 – 15.15 O ważności – uważnego spojrzenia na dzieci z wyzwaniami rozwojowymi – założenia autorskiego projektu „W Góry! – zdobywamy Himalaje”
Barbara Pietrowska – nauczyciel dyplomowany, pedagog  specjalny wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnoprawnych, pedagog  społeczny, logopeda, terapeuta  wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego  i kształcenia zintegrowanego. Pracuje w przedszkolu  gdzie prowadzi  zajęcia  w ramach wychowania przedszkolnego w oddziale specjalnym oraz zajęcia logopedyczne.  Prowadzi  Gabinet Edukacyjno-Terapeutyczny.  Współpracuje z uczelniami wyższymi prowadząc zajęcia w ramach studiów podyplomowych, głównie na kierunkach związanych z logopedią oraz pedagogiką specjalną.

Uczyć „jak się uczyć? – fanaberia czy konieczność? – Danuta Kitowska

Sketchnoting. Graficzne notowanie.

Nauczyciel akademicki, dr pedagogiki, chemik, konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, sketchnoter, graphic recorder, bloger: nauczona.pl

 

Przerwa (30 min.)

 

Wystąpienia prelegentów

15.45 – 16.15 „Magiczny Dywan” w edukacji, czyli jak rozwijać kompetencje matematyczne, społeczne i inne za pomocą rąk, nóg i nie tylko  – Andrzej Peć

Ekspert metodyczny Firmy Funtronic, pedagog,  nauczyciel/nauczyciel akademicki, trener/edukator; autor i współautor wielu publikacji metodyczno-dydaktycznych, m.in. z zakresu edukacji małego dziecka, edukacji regionalnej i społecznej, myślenia komutacyjnego  i TIK; członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce;  współtwórca Ogólnopolskiego Programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” oraz Letnich Szkół dla Nauczycieli (wraz z P. Kaja); członek i koordynator Zespołu Autorskiego Pakietów Edukacyjnych FUNKKODOWANIE

16.15 – 16.45 Higiena głosu i narządów układu ruchu ucznia i nauczyciela w przedszkolu i szkole – Piotr Kaja

Nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator / trener. Uczestnik i lektor międzynarodowych letnich kursów ORFA organizowanych przez Instytut Carla Orffa w Strasburgu. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych,  opracowań muzycznych oraz programów nauczania muzyki i programów wychowania przedszkolnego. Członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt elearningowy w Polsce.  Członek zespołu autorskiego Pakietów Edukacyjnych FUNKKODOWANIE.

 

Wystawy towarzyszące:

  • Nowości wydawniczych dostępnych w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku
  • Wernisaż wystawy prac w ramach Galerii „Na Złotej”
  • Wydawnictw pedagogicznych i edukacyjnych
  • Firm zaopatrujących szkoły w pomoce dydaktyczne

 

Więcej informacji i formularz rejestracyjny TUTAJ