Konferencja podsumowująca projekt CoopAxle2.

W dniach 19-20 maja 2022 r. czworo uczniów klas 3EN i 3FN pod opieką pani Agnieszki Sadowskiej wzięło udział w Konferencji Podsumowującej Coop Axle2. Była to kontynuacja wcześniejszych warsztatów i odpowiedź na debatę z władzami Białegostoku przeprowadzoną przez Soclab. Na miejscu, w Warszawie, odbyły się zajęcia integracyjne z uczestnikami projektu z innych szkół z całej Polski. Uczniowie brali udział w Warsztatach Wymiany , dzięki czemu mieli przyjemność wysłuchania inspirujących przemówień Dominika Mazura i Piotra Barańskiego. W trakcie konferencji wszyscy uczestniczyli  w różnorodnych  kształcących aktywnościach.  Nad całym wyjazdem sprawowała pieczę Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium.

https://www.facebook.com/innowatorium/photos/pcb.3826755720783097/3826750517450284

GALERIA: