Konferencja warsztatowa „Z eTwinningiem w nową podstawę programową”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół w województwie podlaskim

zapraszamy nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w konferencji warsztatowej „Z eTwinningiem w nową podstawę programową”, która odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, w dniu 26 września 2017 r.

Konferencja organizowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Biuro eTwinning w Warszawie. Mogą w niej uczestniczyć nauczyciele uczący wszystkich przedmiotów, bo jest możliwość realizacji projektów edukacyjnych ze szkołami europejskimi, ale także ze szkołami polskimi wykorzystując TIK, Internet, dostępne aplikacje internetowe i platformy eTwinning.

Osoba do kontaktu:
Jan Bielecki
nauczyciel konsultant
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
jan.bielecki@cen.suwalki.pl
tel.: 605-761-874.

Załączniki

Program konferencji_CEN Suwałki_eTwining

Data: 2017-09-20, rozmiar: 172 KB