Konkurs „MATEMATYKA BEZ GRANIC”

           Uczniowie klas IFN i IF – 27.02.2020 – uczestniczyli w etapie finałowym Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) SENIOR. Podczas zawodów finałowych nadzór nad klasami-uczestnikami konkursu sprawują wyłącznie nauczyciele, którzy nie uczą matematyki ani języków obcych w danej szkole. Klasa I FN rozwiązywała zadania w sali 209 pod nadzorem pani profesor Anny Rutkowskiej, a klasa I F w sali 108 pod nadzorem pana profesora Zdzisława Gubały.

Do rozwiązania było – w kategorii Senior – 13 zadań, z czego pierwsze zadanie podane było w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należało przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.

Prace uczestników konkursu z etapu finałowego są sprawdzane przez członków Komisji Sprawdzających powoływanych przez Regionalne Komitety Organizacyjne MK „MbG”.

Oceniana jest strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań.  Uczniowie mogą korzystać za słowników językowych, przyborów geometrycznych, nożyczek, kredek i flamastrów oraz z papieru kancelaryjnego – kartki w kratkę formatu A4 (13 dla klas pierwszych liceum lub technikum – tzw. arkusze odpowiedzi). Rozwiązanie każdego zadania musi być napisane na oddzielnym arkuszu odpowiedzi. ZABRANIA SIĘ korzystania z komputerów i tłumaczy elektronicznych podczas konkursu.  Po rozpoczęciu konkursu uczniowie nie mogą wychodzić z klasy i nie mogą poszukiwać informacji poza klasą, ani kontaktować się z nauczycielem matematyki i języka obcego.

Po skończonym konkursie prace są zaklejane w kopercie i odsyłane na adres organizatora konkursu. Maj – czerwiec: wręczenie dyplomów, nagród laureatom konkursu w regionach.

 

Agnieszka Purwin-Tworkowska, Dorota Cudowska