Konkurs „MATEMATYKA BEZ GRANIC”

          Uczniowie z klasy IFN i IF z naszej szkoły wyraziły chęć udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska. „Matematyka Bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Do rozwiązania jest, w kategorii Senior 13 zadań, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.

Etap wstępny odbywa się zgodnie z terminarzem obowiązującym w danej edycji i jest przeprowadzany przez nauczycieli matematyki w danej szkole. Zadania wstępne wraz ze schematem oceniania i kluczem rozwiązań otrzymują nauczyciele koordynujący przebieg konkursu w szkole pocztą elektroniczną. Zadania z etapu wstępnego są treningiem do rozwiązywania zadań finałowych. W ustalonym przez siebie terminie uczniowie powinni spróbować samodzielnie, dzieląc się na odpowiednie podzespoły, rozwiązać zadania wstępne w ciągu 90 minut. Rozwiązane zadania sprawdza nauczyciel matematyki i ocenia wg otrzymanego klucza. Oceniana jest również strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań.  Uczniowie mogą korzystać za słowników językowych, przyborów geometrycznych, nożyczek, kredek i flamastrów.

Dnia 07.02.2020 przeprowadzony został etap wstępny (międzyszkolny) w klasie IFN oraz 11.02.2020 w klasie IF . Nauczyciele uczący w tych klasach: Agnieszka Purwin-Tworkowska i Dorota Cudowska sprawdziły prace i omówiły sposoby rozwiązania podane przez uczniów, wskazały błędy oraz przedstawiły możliwe prawidłowe rozwiązania.

Wszystkie zgłoszone klasy automatycznie uczestniczą w etapie finałowym MK „MbG” SENIOR, który odbędzie się 27 lutego 2020 roku. w godzinach 10:00 – 11:30 w szkołach, z których pochodzą uczestnicy Konkursu. Podczas zawodów finałowych nadzór nad klasami-uczestnikami konkursu sprawują wyłącznie nauczyciele, którzy nie uczą matematyki ani języków obcych w danej szkole. Etap finałowy konkursu każdego roku odbywa się w tym samym dniu w ponad 27 krajach świata. Polega on na pisemnym, samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych.  Prace uczestników konkursu z etapu finałowego są sprawdzane przez członków Komisji Sprawdzających powoływanych przez Regionalne Komitety Organizacyjne MK „MbG”.

 

Agnieszka Purwin-Tworkowska, Dorota Cudowska