Konkurs „Muzyka kontra przemoc”

W dniu 9 lutego 2016 roku już po raz kolejny obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), tym razem pod hasłem „Lepszy internet zależy od Ciebie!”. Jest on przyczynkiem działań ukierunkowanych na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jednym z nich, wykorzystującym twórczy potencjał młodzieży jest Konkurs „Muzyka kontra przemoc”, organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Jego celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania mediów elektronicznych, ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z ich użyciem, oraz rozwijanie wiedzy z zakresu posługiwania się technologią informacyjną. W konkursie mogą wziąć zespoły uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które pod opieką nauczyciela skomponują piosenkę dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nagrają do niej teledysk. Termin nadsyłania prac mija 14 marca 2016 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu „Muzyka kontra przemoc”; formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: www.podlaska.policja.govpl. Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Gromadzka – starszy inspektor Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku (tel. 85 670-25-21).

regulamin0402

formularz0402