Konkurs Wiedzy o Rodzinie

Drodzy uczestnicy konkursu Wiedzy o Rodzinie! Oddajemy do Waszej dyspozycji materiały, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do konkursu. Przeczytajcie z uwagą, gdyż test będzie sprawdzał wyłącznie znajomość tych artykułów i fragmentów literatury. Życzymy przyjemnej i owocnej lektury! Do zobaczenia na konkursie – 1 marca o godz. 9.45 w sali 105

 

Artykuły z Internetu:

  1. „Bliskość i pogłębianie relacji”

http://michalpasterski.pl/2016/12/bliskosc-i-poglebianie-relacji/

  1. „Sposoby tworzenia i umacniania relacji” https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/0009V_05.html
  2. „Asertywność”

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4150

  1. „Komunikacja w rodzinie”

http://charakterownia.pl/komunikacja-w-rodzinie/

  1. „Style komunikacji między rodzicem i dzieckiem”

http://poradniakrasnik.pl/?page_id=446

Literatura:

  1. „Wędrując ku dorosłości” – T. Król (rok dopuszczenia – 2013) – ss.109-114, 208-211, 214-222
  2. „Psychologia domowa” – M. Braun – Gałkowska: ss. 42-44 „Przezroczystość i empatia”, ss.146-150 „Rozmowy rodzinne”
  3. „Trening asertywności” – M. Król – Fijewska s.84 „Asertywność i asertywne zachowanie”