Konkursy

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Wyniki konkursu stopnia wojewódzkiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom  lub prawnym opiekunom w następujących terminach:

19.02.2020 r. (środa)  godz. 14:15-15:00 sala 02a

20.02.2020 r. (czwartek) godz. 8:00-8:45 sekretariat

21.02.2020 r. (piątek) godz. 13:30-14:15 sekretariat

 

Powrót