Konkursy

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zmiany terminów poszczególnych etapów!
 

Stopień rejonowy konkursu odbędzie się 1.02.2021 (poniedziałek) o godz. 10:00

wyniki-uzyskane-przez-uczestników-stopnia-rejonowego-wojewódzkiego-konkursu-języka-francuskiego

Terminy udostępniana prac do wglądu ze stopnia rejonowego konkursu
– 03.02.2021. (środa)  godz. 12:30-16:00 sala 002a
– 04.02.2021. (czwartek) godz. 11:30-14:30 sala 002a
– 05.02.2021. (piątek) godz. 09:30-14:30 sala 002a
Prace mogą być udostępnione wyłącznie uczestnikowi konkursu
oraz jego rodzicom  lub prawnym opiekunom.

Stopień wojewódzki konkursu odbędzie się w kwietniu (szczegółowa data zostanie podana przed 5 marca 2021) o godz. 10:00

Na każdym stopniu konkursu na wykonanie zadań uczeń ma 90 min.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Pozostałe informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Wyniki konkursu stopnia wojewódzkiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom  lub prawnym opiekunom w następujących terminach:

19.02.2020 r. (środa)  godz. 14:15-15:00 sala 02a

20.02.2020 r. (czwartek) godz. 8:00-8:45 sekretariat

21.02.2020 r. (piątek) godz. 13:30-14:15 sekretariat

 

Powrót