WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zmiany terminów poszczególnych etapów!
 

Stopień rejonowy konkursu odbędzie się 1.02.2021 (poniedziałek) o godz. 10:00

wyniki-uzyskane-przez-uczestników-stopnia-rejonowego-wojewódzkiego-konkursu-języka-francuskiego

Terminy udostępniana prac do wglądu ze stopnia rejonowego konkursu
– 03.02.2021. (środa)  godz. 12:30-16:00 sala 002a
– 04.02.2021. (czwartek) godz. 11:30-14:30 sala 002a
– 05.02.2021. (piątek) godz. 09:30-14:30 sala 002a
Prace mogą być udostępnione wyłącznie uczestnikowi konkursu
oraz jego rodzicom  lub prawnym opiekunom.

Stopień wojewódzki konkursu odbędzie się 9 kwietnia (piątek) o godz. 10:00

Na każdym stopniu konkursu na wykonanie zadań uczeń ma 90 min.
 

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

 

Lp.

Dane ucznia

 

Imię/imiona

Nazwisko

Klasa

Nazwa szkoły

Liczba uzyskanych punktów

1

Michał

Sakowicz

VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku

          79

 

2

Aleksander

Tokajuk

VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku

          77

 

3

Mateusz

Turosiński

VII

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

          74

 

 

Lista uczestników, którzy uzyskali tytuł laureata/finalisty, będzie opublikowana na stronie internetowej wskazanej w regulaminie konkursu.

 

Terminy udostępniana prac do wglądu ze stopnia wojewódzkiego konkursu

– 13.04.2021. (wtorek)     godz. 14:45-15:30   sala 002

– 14.04.2021. (środa)       godz. 11:45-12:30   sala 002

– 15.04.2021. (czwartek)  godz. 08:30-09:15  sala 002


Prace mogą być udostępnione wyłącznie uczestnikowi konkursu
oraz jego rodzicom  lub prawnym opiekunom.

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Pozostałe informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Wyniki konkursu stopnia wojewódzkiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego

Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom  lub prawnym opiekunom w następujących terminach:

19.02.2020 r. (środa)  godz. 14:15-15:00 sala 02a

20.02.2020 r. (czwartek) godz. 8:00-8:45 sekretariat

21.02.2020 r. (piątek) godz. 13:30-14:15 sekretariat