Korzystanie z biblioteki szkolnej – Procedury i terminy

I. Terminy i zasady zwrotu książek do biblioteki szkolnej:
  1. W dniach 27.05-29.05 2020 r. od godz. 10.00 do 13.00 zwrotu książek do biblioteki dokonują maturzyści:
–  przynoszą wypożyczone książki do szkoły;
–  do środka książki wkładają kartkę z imieniem i nazwiskiem absolwenta oraz datą zwrotu;
–  książki umieszczają w kartonie, znajdującym się w  przedsionku głównego wejścia do szkoły. Każdy karton opatrzony jest datą zwrotu.
  1.  Uczniowie klas I i II nie zwracają książek w tym roku szkolnym. Książki należy zwrócić do biblioteki we wrześniu.
 
II.  Wypożyczanie książek:
  1. W dniach 01.06.-06.06.2020r. uczniowie klas I i II mogą wypożyczyć niezbędne książki według ustalonych poniżej procedur:
–   biblioteka czynna w poniedziałek, środa, piątek- w godz. 10.00-13.00;
–  drzwi do biblioteki i  – w miarę możliwości – okna pozostają cały czas otwarte;
–  bibliotekarz pracuje w maseczce, ( ewentualnie ze względów zdrowotnych  w przyłbicy) i rękawiczkach;
–  uczniowie wchodzą do biblioteki pojedynczo w maseczce i rękawiczkach;
–  kolejka ustawia się przed drzwiami biblioteki z zachowaniem co najmniej bezpiecznej 2m odległości pomiędzy oczekującymi;
–  po wejściu uczeń zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu przy stole w czytelni i podaje tytuł, który chce wypożyczyć;
–  bibliotekarz wypożycza książkę i kładzie ją na stole czytelnianym co najmniej 2 m od ucznia, wraca za biurko;
–  uczeń bierze książkę i wychodzi;
–  wejście do biblioteki i wyjście z biblioteki na zewnątrz szkoły odbywa się poprzez główne wejście do budynku szkoły;
–  podczas przebywania ucznia na terenie szkoły obowiązują  go wszystkie procedury tak jak podczas konsultacji.
III. Procedury dla bibliotekarza:
  1. Każdego dnia niezwłocznie po godz. 13.00 kartony ze zwróconymi książkami należy przenieść do biblioteki w wyznaczone miejsce i tam poddać trzydniowej kwarantannie.
  2. Po przejściu kwarantanny bibliotekarz odznacza zwrot książki w kartotece.