KWESTA ULICZNA PCK

  W dniach  20 i 21 marca dwanaście uczennic naszej szkoły z  klas: Ib, Id,  I e, IId  i IIe   kwestowało  na ulicach  miasta  na  rzecz  podopiecznych  PCK. Zebrały  ponad  1000  zł.