KWESTA ŻONKILOWA

      12 maja  ucz. kl. I b  i Ie  pod opieką  p. B. Wojtach   kwestowały  w  sklepie  PSS „ Bazar”  na  rzecz  Bialostockiego  Hospicjum  dla  Dzieci.

BW