Lekcja z Panem Prezydentem

17 listopada 2017 mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole pana Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który przeprowadził lekcję dotyczącą samorządu terytorialnego. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się m.in.: jakie akty prawne regulują zasady funkcjonowania samorządu, w jaki sposób uchwala się budżet miasta, na co przeznacza się najwięcej środków itp.

Powrót