Medal „Deligeniae – za pilność”

3 września 2019 r., w trakcie uroczystej inauguracji roku szkolnego 2019/2020, wręczone zostały medale „Deligeniae – za pilność” przyznawane przez Prezydenta Miasta Białegostoku uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym wykazali się szczególnym zaangażowaniem w liczne działania szkolne i pozaszkolne, a przede wszystkim dążyli do wyznaczonych sobie celów z determinacją pokonując przeszkody. Medal ten został ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1760 jako szczególne uznanie dla wyróżniających się pilnością uczniów i był osobiście przez władcę wręczany. Tę chlubną tradycję przywrócił w naszym mieście Pan Prezydent – Tadeusz Truskolaski, rozszerzając jego formułę o wyróżnienie także nauczyciela, który dla najpilniejszego ucznia był mentorem i autorytetem.
Medale „Deligentiae – za pilność” w tym roku otrzymali – Mateusz Bielski kl. II F oraz jego opiekun – Pan Mateusz Suchocki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .

https://poranny.pl/medale-diligentiae-za-pilnosc-prezydent-nagrodzil-najlepszych-uczniow-i-ich-mistrzownauczycieli-zdjecia/ar/c5-14393125

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/pierwszy-dzien-szkoly.html

BK, JR