Międzynarodowy konkurs High School Business Challenge.

Europejska  Fundacja  Rozwoju  Przedsiębiorczości  jest  głównym  organizatorem  VII  edycji międzynarodowego konkursu High School Business Challenge („HSBC”).

Konkurs  HSBC  jest  cennym  przedsięwzięciem  edukacyjnym,  a  jego  realizacja  ma  służyć m.in. kształtowaniu  wśród  uczniów  szkół  ponadpodstawowych  postaw  przedsiębiorczych, doskonaleniu umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, rozwijaniu zdolności myślenia analitycznego  i  syntetycznego,  rozwiązywania  w  sposób  twórczy  problemów,  skutecznego komunikowania się oraz współdziałania w zespole i technik negocjacji.

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

Szczegółowy harmonogram konkursu, warunki przystąpienia oraz regulamin zamieszczono na stronie: