MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY – WARSZTATY- czerwiec – lipiec

grupowe warsztaty z poradnictwa zawodowego (7 h)
Tematyka:
– rynek pracy w Polsce i UE, tendencje zmian na rynku pracy, zawody przyszłości,
– aktywne metody poruszania się po rynku pracy,
– zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
– samozatrudnienie na rynku pracy.